008

Smyckesbutik All Blues

Stockholm 2020

I samarbete med
Fredrik Nathorst Westfelt & Linnea Mesko

Fotografi
Mikael Olsson

Arkitektur och formgivningsverksamhet i Stockholm

jack@dallasanta.se
070-5591777

Åsögatan 135
116 24 Stockholm

Dalla Santa Arkitektur AB
Org. nr. 559332-8858

Jack Dalla Santa Arkitektkontor är en Stockholmsbaserad verksamhet som arbetar med gestaltning för både privatpersoner och företag, samt undervisar och föreläser på arkitektutbildningar i Sverige och Norge. 

Jag tar tillsammans med mina kunder ett formmässigt och strategiskt hållbart helhetsgrepp i uppdragen och arbetar med ett fåtal projekt parallellt för att kunna ge mina kunder min fulla fokus. Arbetet sker i tät kontakt med kunden för att uppnå ett så gott resultat som möjligt. 

För privatpersoner innebär det ombyggnationer och nybyggnationer inklusive möbeldesign och inredning då jag har erfarenheter av arbete som snickare vilket ofta är hjälpsamt i kontakten med hantverkare. 

För företag arbetar jag med ombyggnation och nybyggnation i form av kontor, restaurang, bostäder och butik. När det gäller företag handlar det om att skapa miljöer som i största möjliga mån speglar det varumärket står för. 

Jag erbjuder även projektledning under byggnation då jag tror att de bästa resultaten uppnås när det finns en transparens vad gäller budget och en dialog om prioriteringar gällande ekonomi och hållbara lösningar.
Jack Dalla Santa 
Arkitekt SAR/MSA

Utbildning
Master i arkitektur: Accademia di Architettura di Mendrisio, Schweiz

Kandidat I arkitektur: Bergen School of Architecture, Norge

Tidigare arbeten

Sergison Bates Architects, Zurich 
General Architecture, Stockholm
Andreas Martin-Löf arkitekter, Stockholm
In praise of Shadows, Stockholm